Uw mondhygiënist
Mijn naam is Meltem Eminoglou. Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht, opleiding tot mondhygiënist Bachelor of Health. Door het volgen van de vier-jarige HBO Bachelor of Health opleiding tot mondhygiënist ben ik bevoegd voor het geven van anesthesie (verdoving) en restauratieve (het vullen van kleine gaatjes) zorg in opdracht van een tandarts.

Meltem
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De mondhygiënist in de NVM zet zich in voor een goede, professionele uitoefening van het beroep, behandelt voldoende patiënten om de werkervaring op peil te houden, onderschrijft de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Daarnaast ben ik ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet BIG en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de HBO-opleiding tot mondhygiënist. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. (Bron: NVM)